ความคืบหน้าโครงการ

งานเสาเข็ม
100%
งานโครงสร้าง
0%
สถาปัตยกรรม
0%
งานระบบประกอบอาคาร
0%